Home Projecten Help mee Over ons Actueel

Projecten: ervaring als basis

Stichting het Zwarte Gat neemt deel in verschillende projecten en is betrokken bij diverse (wetenschappelijke) onderzoeken, zowel nationaal als internationaal. De basis daarvoor is de inbreng van onze ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaringen voor anderen ruimte te maken voor herstel. De ervaringsdeskundige kan eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoeningen (zoals verslaving) en het te boven komen daarvan, inzetten om anderen te steunen bij het vinden of aken van ruimte voor hun persoonlijke herstelproces. Ervaringsdeskundigen helpen ook om de zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van cliënten. Daarnaast kunnen eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment worden ingezet om herstel ondersteunende omgeving en herstel ondersteunende zorg te bevorderen.

Persoonlijke ervaring / persoonlijke kennis

Dit is een ervaring met het leven met een (psychiatrische of andersoortige psychische of sociaal-psychische) aandoening.

Ervaringskennis

Deze kennis is ontstaat, wanneer je in staat bent over je persoonlijke ervaringen te reflecteren, ze een plaats in je leven te geven en ze te verbinden aan de ervaringen van anderen.

Ervaringsdeskundige

Ben je als je in staat bent ervaringskennis op effectieve wijze over te dragen aan anderen. Een mooi artikel over ervaringsdeskundigen, klik hier

Daarnaast zijn er opleidingen. Op MBO niveau en HBO. Er zijn gecombineerde opleidingen. Bijvoorbeeld SPH met ervaringsdeskundigheid die jou opleidt op ervaringsdeskundigheid.

Projecten

Stigma

Samen met MIND, Rob Girl onderzoekscentrum, IVO, Ypsilon, Leger des Heils, HEE, NIP, NVvP, POH-GGZ, NVVAm V&VN, Tilburg University Tranzo, ZN en Divosa werken we mee aan de uitvoering van de module Destigmatisering.

Het doel van het project is het vervaardigen en opleveren van een generieke module om stigmatisering van mensen met een (ernstige) psychische aandoening te voorkomen en tegen te gaan.

De module brengt Nederlandse en buitenlandse interventies in kaart en doet concrete aanbevelingen aan GGz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. We praten over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen

Ook werken wij mee aan de ontwikkeling van de modules Herstelondersteunende Zorg (HOZ) en EPA (Ernstige Psychische Aandoening).

De term 'ernstige psychische aandoening' (vaak afgekort tot EPA) wordt gebruikt om een bepaalde groep patiënten aan te duiden met meervoudige problematiek. Het predicaat 'ernstig' heeft mede betrekking op de bijkomende beperkingen op meerdere levensgebieden die mensen hebben.

Zie: ‘Over de brug’, plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Kenniscentrum Phrenos, september 2014.

Onderzoek

ShZG participeert namens de achterban in (wetenschappelijke) onderzoekstrajecten en neemt deel aan trajecten voor de ontwikkeling van instrumenten voor belangstelling, herstel en zelfhulp. Hierbij is het in een dergelijk project van belang dat men niet alleen over, maar juist met mensen met een dergelijke problematiek spreekt, zodat de afstand tot de doelgroep waarvoor men het onderzoek doet vervalt.